Mgr. Olga Dvořáková

Mgr. Olga Dvořáková

Narodila se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče. 

Po studiích i během nich se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení. Působila ve vedení organizace, věnovala se koordinaci, komunikaci a chodu celé organizace. Poté pracovala ve Fakultní nemocnici Motol jako ergoterapeutka na spinální jednotce, lůžkové rehabilitaci a ambulanci.

V soukromém životě je člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuje a věnuje se mnoha sportům.