RNDR. Hana Ptáčková, PH.D.

RNDR. Hana Ptáčková, PH.D.

Narodila se v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie. Specializovala se na biologii člověka, genetiku a především pak biologii dítěte. Následně vystudovala psychologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a získala titul Ph.D. v oboru lékařská psychologie. Pracovala jako odborný pracovník ve zdravotnictví ve Fakultní nemocnici Motol. V rámci 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se podílí se na řešení řady grantových projektů. V rámci grantových projektů se věnovala především problematice vývoje dítětě a vlivu různých forem péče o dítě na vývoj dítěte. Dlouhodobě se věnuje problematice ADHD a vývoji dětí s touto poruchou a je spoluautorkou řady odborných článků o této problematice u nás i v zahraničí.

Má rozsáhlé zkušenosti jako lektorka hudebních, výtvarných kroužků pro předškolní děti, angličtiny pro nejmenší a jako lektorka na letních táborech pro rodiče s dětmi.