NAŠE PRINCIPY

Aktivity jsou postaveny na třech jednoduchých principech:

RADOST: To, co dítě dělá, by mu mělo přinášet radost a potěšení. Naše aktivity vytváříme tak, aby se se na ně děti vždy těšily. Sdílíme vše, co děláme, s rodiči a máme radost z toho, že mají radost ze svých dětí.

RESPEKT: Je velmi důležité respektovat osobnost dítěte, podporovat jeho inciativu a nechat ho prožívat radost ze svého vlastního výkonu. Respektujeme individualitu dítěte a vedeme děti k respektu k druhým a prožívání úspěchu svých kamarádů.

ROZVOJ: Myslíme na to, aby všechny naše aktivity měly smysl, přirozeně navazovaly na vývojové potřeby dětí a rozvíjely je po všech stránkách.

  •  

PRO KOHO?

Doporučené věkové rozmezí je uvedeno u každé aktivity, kurzu či akce. 

 

PROČ K NÁM?

Vytváříme pro děti motivační prostředí s klidnou a rodinnou atmosférou, tak aby se u nás cítily spokojené a šťastné.

Všechny činnosti odpovídají věku a stupni vývoje dítěte a jsou citlivou kombinací záměrného a spontánního učení. 

Pečlivě dbáme na výběr pedagogů a lektorů, jejich vzdělání, praxi a pravidelná školení.