Grafomotorika pro předškoláky

1 hod. | Cena: 350,-

Individuální lekce zaměřená na rozvoj grafomotorických schopností u předškoláků.

Nedostatečná připravenost dítěte právě po grafomotorické stránce, může být důvodem pro odklad školní docházky. Právě proto jsme pro vás připravili lekce zaměřené na rozvoj grafomotoriky, kde zábavným a citlivým přístupem pomůžeme dosáhnout požadovaných výsledků.

 

Cíle kurzu:

· rozvoj hrubé motoriky

· rozvoj jemné motoriky

· správný úchop psacího náčiní

· zautomatizování správných pohybů při psaní 

 

Termín: po domluvě